Aktualności:

Na zamku

  Dnia 20 września 2017 r. prezes RTHZW wraz z sympatykami Towarzystwa przebywał m.in. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Grobowiec najznakomitszych wodzów i książąt pomorskich w Szczecinie.

Dodano: 21-09-2017

Śladami lokalnej przeszłości

Eichfier.

Rodzina Klatt z Riege (1913 r.).

Strahlenberg.

Zebrał: dr Przemysław Bartosik

Dodano: 10-09-2017

Sylwetki naszego regionu

  Maria Mituta – w 1936 r. ukończyła dwa kursy Szkoły Handlowej w Łodzi, od 1945 r. nauczycielka w Publicznej Szkole Powszechnej w Witkowie (ówczesna gmina Klausdorf). Należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego, znała jęz. francuski. W 1949 r. złożyła ślubowanie wg następującej roty:

Zebrał: dr Przemysław Bartosik

Dodano: 06-09-2017

Woldenberg

Dodano: 29-08-2017

Przygotowania i obchody związane z nadaniem Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu imienia Kornela Makuszyńskiego w roku 1997

  Na wniosek społeczności uczniowskiej, rodziców i grona nauczycielskiego podjęto w 1996 r. decyzję o nadaniu SP nr 1 nowego imienia. Ogłoszono konkurs na patrona szkoły. Kandydatami byli Adam Mickiewicz, Kornel Makuszyński oraz Jan Brzechwa. Po przeprowadzeniu głosowania wybrano Kornela Makuszyńskiego. 11 marca 1997 r. Dyrekcja, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski wystosowały pismo do Urzędu Miasta z prośbą o zniesienie imienia Bojowników Polskiej Partii Robotniczej oraz wydanie zezwolenia na nadanie szkole im. Kornela Makuszyńskiego. W maju 1997 r. Rada Miejska w Wałczu wydała w tej sprawie stosowną uchwałę.
  W tym czasie podjęto szereg działań. Nawiązano m. in. kontakt ze szkołami noszącymi imię Kornela Makuszyńskiego – „Kornelowcami”, w holu szkoły urządzono „Kącik Pamięci Patrona Szkoły” (projekt kącika opracowała wicedyrektor Henryka Duszek–Grabowska, natomiast wykonawcą była firma budowlana E. Lipca), urządzono salę nr 28 jako Izbę Pamięci poświęconej Kornelowi Makuszyńskiemu, przeprowadzono liczne konkursy związane z Patronem (plastyczne, literackie, wiedzy o Patronie), nawiązano kontakt z pierwszymi absolwentami szkoły oraz wybitnymi osobami, które chodziły do SP nr 1. Wykonano również drobne prace remontowe w szkole (np. malowanie holu i wejścia do placówki, sanitariatów, bloku żywieniowego czy wykonanie oszklonych gablot do izby Patrona szkoły).

Tablicę pamiątkową w holu szkoły odsłania były dyrektor, Bogusław Borecki.

  W sobotę 25 października 1997 r. kolejne uroczystości zapoczątkowała msza święta, odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. Goście udali się następnie do Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie od odegrania przez orkiestrę wojskową sygnału rozpoczęła się główna część obchodów. Po powitaniu gości wprowadzono poczet sztandarowy szkoły, za którym weszły także delegacje innych placówek mających tego samego patrona (delegacje z Lipian, Olkusza, Pacanowa i Wronek). Dyrektor szkoły Bożena Romanowska krótko opowiedziała o historii szkoły, pracy nauczyciela i jej znaczeniu: „Serdecznie witam na uroczystości obchodów półwiecza naszej szkoły i nadania jej imienia Kornela Makuszyńskiego wszystkich przemiłych gości, m. in. pana burmistrza miasta Wałcza Zdzisława Tuderka, sekretarza Urzędu Miasta pana Eugeniusza Wilczyńskiego, dyrektor Zakładu Oświaty panią Bogusławę Towalewską, członków zarządu miasta Wałcza, dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, instytucji, zakładów pracy, duchowieństwo, gości zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Kornela Makuszyńskiego, absolwentów, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły, sponsorów, sympatyków szkoły, przyjaciół i wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w dzisiejszej uroczystości”. Następnie szkołę wspominał długoletni jej dyrektor Bogusław Borecki: „Szanowni Państwo ! Droga Młodzieży. W tym wyjątkowym Dniu pragnę podzielić się z Wami kilkoma refleksjami o przemijającym czasie w historii „jedynki”, o ludziach z tamtego okresu i miejscu i roli naszej szkoły w tamtych czasach. W okresie mojego 22 letniego dyrektorowania, podobnie jak dzisiaj „jedynka” miała opinię bardzo dobrej szkoły. Opinię taką tworzyli nauczyciele, rodzice angażujący się na rzecz szkoły i oczywiście jej uczniowie. W skali województwa, miasta, opinii społeczeństwa w ocenie nauczycieli szkół średnich podczas zdawania egzaminów wstępnych do tych szkół byliśmy szkołą dobrą. W licznych konkursach, nowatorskich działaniach zajmowaliśmy zawsze najwyższe, najlepsze miejsca – nagradzane wysokimi nagrodami, nowoczesnymi pomocami naukowymi, nowoczesnym sprzętem. Pierwsi wprowadziliśmy nowe formy nauczania z pełnym wykorzystaniem i zastosowaniem w codziennej pracy pomocy naukowych, metodyki nauczania i wychowania, pierwsi utworzyliśmy wzorcowe klasopracownie, wprowadziliśmy również jako pierwsi nauczanie języka niemieckiego, wdrażaliśmy eksperymentalnie nauczanie i wychowanie wg. prof. Muszyńskiego. Pierwsi czynem społecznym zbudowaliśmy boiska, bieżnie, skocznię, harcówkę. Przez kilka lat ściśle współpracowaliśmy z dawną Wyższą Szkołą Nauczycielską w Bydgoszczy goszcząc jej profesorów na wykładach szkoleniowych dla nauczycieli naszej szkoły, rodziców. Odwiedzały nas delegacje zagraniczne: byliśmy szkołą otwartą z wysokim poziomem nauczania, pokazową. W tamtym okresie nie liczył się czas pracy, liczyły się dokonania i osiągnięcia. W tamtym okresie obok świetnych nauczycieli mieliśmy wyjątkowych społeczników: w pracy harcerskiej niezastąpieni kol. Żebrowski, Martuszewski, Potocka, obecna sekretarka kol. Teresa Szrajber, Zowski; w pracy społecznej w budowie boisk, bieżni, klasopracowni zakład opiekuńczy PBRol. z dyr. Jerzym Latosem na czele, z panem Romualdem Leśniewiczem, panem Wyjałkiem „Jedynka”, nasza szkoła jak żadna, była kuźnią kadr dla średnich szkół wałeckich, wysokich funkcji wizytatorskich. Do pracy w tych szkołach, instytucjach odeszli znani pokoleniom: mgr Barbara Cieplik, mgr Hanna Leszczyńska, mgr Eugenia Popadowska, mgr Jerzy Michałowski, mgr Leszek Jóźwik, mgr Teresa Żelaźniewicz, mgr Zofia Tomas, mgr Zofia Skrzypczak, mgr Edmund Wajer, mgr Marek Jędrzejek. Pracowaliśmy w atmosferze zaufania do nas i wyjątkowej życzliwości Inspektoratu Oświaty na czele z ówczesnym inspektorem mgr Eugeniuszem Kuczyńskim oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile. Nigdy nie brakowało nam pieniędzy, a często wykorzystywaliśmy również wszelkie nadwyżki. Kupowaliśmy nowoczesny sprzęt, pomoce naukowe, urządzaliśmy nowoczesne klasopracownie. Za krótkimi refleksjami kryje się ogrom pracy często bez możliwości usatysfakcjonowania biorących w niej udział, bo praca dla szkoły, w szkole, dla dzieci i młodzieży jest niewymierna. Gratuluję wyboru na patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego. Wspaniała to postać: poeta, redaktor, felietonista, krytyk teatralny, a nade wszystko powieściopisarz książek dla młodzieży. Zawarł w nich nie tylko wyjątkową znajomość różnorodnych charakterów, ale również miłość i szacunek dla młodzieży, niezwykłe możliwości skracania dystansu między nauczycielem, człowiekiem dorosłym, a młodzieżą. Niechaj ten szacunek będzie stałym Waszym detenntem w szkole, domu, czy na ulicy. Cieszę się, że mieliście możliwość dokonania wyboru patrona. Życzę wszystkim tego co najlepsze, co sprawia radość, pozwala pokonywać przeszkody dnia codziennego, życzę wytrwałości i jak najlepszych stopni”.
  Następnie burmistrz miasta Zdzisław Tuderek wręczył dyrektor B. Romanowskiej Uchwałę Rady Miejskiej w Wałczu o nadaniu szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Po uroczystym ślubowaniu przedstawicielka kuratorium, Mirosława Horodok, podarowała szkole zestaw 40 kaset multimedialnych do nauki różnych przedmiotów. Wicedyrektor Henryka Duszek–Grabowska odczytała życzenia od osób, które nie mogły przybyć na uroczystość. Następnie absolwenci szkoły (ówcześni nauczyciele), otrzymali od dyrektora szkoły po czerwonej róży i liście gratulacyjnym. Pierwsza część uroczystości zakończyła się wręczeniem przez Z. Tuderka nagród burmistrza dla Bogusława Boreckiego, Mieczysława Winiarskiego, Teresy Schreiber i Józefa Stasiukiewicza.
  W części artystycznej uczniowie przedstawili 6 doskonale dobranych i odegranych scenek z najbardziej znanych książek Kornela Makuszyńskiego. Uczestnicy uroczystości przeszli następnie do budynku szkoły, gdzie Bogusław Borecki odsłonił tablicę pamiątkową ku czci patrona, ufundowaną przez Piotra Dominiaka. Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń szkolnych, w tym m.in. sali poświęconej Kornelowi Makuszyńskiemu oraz izby tradycji. Na koniec zaproszonych gości podjęto w sali gimnastycznej przygotowanym poczęstunkiem, a ostatnią atrakcją dnia była wieczorna zabawa taneczna.

dr Przemysław Bartosik

Dodano: 18-08-2017

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2017
Projekt i wykonanie: