Aktualności:

Jan Rożeński


  W ramach "Biblioteki Sylwetek Krajeńskich" ukazała się publikacja autorstwa Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek i Romana Rożeńskiego pt. "Jan Rożeński (1904-1968)". J. Rożeński był starostą powiatu wałeckiego od stycznia 1949 r. do września 1950 r. Publikacja liczy 348 stron. Wydawcą jest Instytut Kaszubski w Gdańsku.


Dodano: 11-12-2015

III Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu


  Dnia 4 grudnia 2015 r., w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, miała miejsce III Regionalna Konferencja Naukowa, organizowana pod hasłem: "Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków". Otwarcia konferencji o godzinie 10.40 dokonał Prezes RTHZW, dr Przemysław Bartosik. Słowo wstępne wygłosił również Dyrektor szkoły mgr Waldemar Rogulski. Podziękowano referentom za przybycie i wręczono okolicznościowe dyplomy.
  Łącznie wygłoszono dziewięć referatów. W konferencji wzięła udział liczna młodzież szkolna, przybyli też przedstawiciele lokalnych władz i samorządu, mieszkańcy miasta, w tym nauczyciele historii i przedstawiciele lokalnej prasy. Konferencja zakończyła się o godzinie 14.30.


Robert Kraszczuk.mgr Jerzy Romaniuk.mgr Jarosław Ciechanowicz.dr Bogusław Gałka.
mgr Marek Lewandowski.mgr Marek Syrnyk.mgr Magdalena Krawczyk.Piotr Kozłowski.Łukasz Minecki.

Dodano: 05-12-2015

Wystawa o życiu sportowym jeńców wojennych
 

  W dniu 8 listopada 2015 r. prezes RTHZW dr Przemysław Bartosik uczestniczył w wernisażu wystawy pt. "Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945", który odbył się w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Wystawę zorganizowano ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Prelekcję nt. "Igrzysk Olimpijskich w Oflagu Gross Born II D" wygłosił dr Tomasz Skowronek. Na spotkaniu można było nabyć broszurkę autorstwa prelegenta pt. "Zapomniane Igrzyska".


Dodano: 08-11-2015

Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem


  Dnia 26 października 2015 r. po godz. 17 w sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie z autorem książek historycznych, p. Sławomirem Koprem. S. Koper jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował m.in. z miesięcznikiem "Uważam Rze". Jest felietonistą tygodnika "Do Rzeczy". W swoich publikacjach prezentuje nieco już zapomniane postacie w kontekście życia prywatnego i codziennego, przedstawia historię głównie poprzez fakty mało znane. W spotkaniu z pisarzem wzięło udział ponad 20 osób, w tym członkowie RTHZW oraz koła historycznego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu.


Dodano: 26-10-2015

Z działalności koła historycznego


  W poniedziałek 26 października 2015 r. członkowie koła historycznego, działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu, wraz z opiekunem dr. Przemysławem Bartosikiem odwiedzili pochodzące z XIX w. dwa wałeckie cmentarze: katolicki i poewangelicki. Uporządkowano teren nagrobków byłych dyrektorów "Aten Wałeckich": Antoniego Łowińskiego oraz dr. Johanna Stuhrmanna.


Dodano: 26-10-2015

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: