Aktualności:

Regionalna prelekcja


  W dniu 27 maja 2014 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się prelekcja historyczna dla uczniów klasy II, przeprowadzona przez prezesa RTHZW dr Przemysława Bartosika. Zaprezentowana problematyka dotyczyła dziejów powojennych popularnego „Kazika” - w okresie stalinowskim Państwowego Gimnazjum i Liceum w Wałczu. Dr P. Bartosik wspomniał o zachowanym repertorium osób zatrzymanych (pozbawionych wolności) przez wałecki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Dokument przechowywany jest obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie. Podczas spotkania rozmawiano o konspiracji antykomunistycznej, m.in. o „Wolnym Żywocie” - organizacji niepodległościowej utworzonej w 1950 r. przez uczennice wałeckiego gimnazjum. Problematyka ta zasługuje w przyszłości na opracowanie w formie książkowej.

Dodano: 27-05-2014

Lekcja historii o Wałczu


  Temat przeszłości naszego miasta dla starszego pokolenia jest bardzo bliski, dlatego 19 maja zorganizowano spotkanie dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy, na które zaproszono znanego wałeckiego badacza historii, dr Przemysława Bartosika. Podczas prezentacji bogatej w ciekawostki i informacje o Wałczu seniorzy mieli okazję zapoznać się z historią także naszego regionu. Pan Przemysław Bartosik zaprezentował imponującą liczbę prac poświęconych naszej ,,Małej Ojczyźnie'. Seniorzy mogli dowiedzieć się o badaniach i analizie źródeł historycznych oraz o żmudnej pracy naukowej, dzięki której powstają książki naukowe. Takie lekcje historii bardzo podobają się pensjonariuszom DDP, ponieważ umożliwiają wspólne spotkania, które są krokiem do tworzenia przestrzeni dyskusji na temat procesu zmian dziejowych z różnego punktu widzenia wałczan.
  Wałeccy seniorzy posiadają zaskakująco sporą wiedzę z przeszłości, chętnie dzielą się wspomnieniami i cieszą się, że znalazł się ktoś, kto chce ich wysłuchać. Zainteresowanie historią Wałcza wśród starszego pokolenia wciąż rośnie, czego przykładem są ostatnio organizowane wystawy starych fotografii, pamiątek i prezentacji o Wałczu.
Janina Bezler
Kierownik DDP w Wałczu

Dodano: 20-05-2014

Studia nr 5
  Ukazał się 5 numer „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. Periodyk liczy 272 strony. Wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Dodano: 21-03-2014

Konkurs regionalny


  Dnia 7 marca 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się konkurs historyczny pt. „Czy znasz dzieje Ziemi Wałeckiej?”. I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął Piotr Kamiński z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. Ucznia do konkursu przygotował dr Przemysław Bartosik.
Dodano: 10-03-2014

Z wizytą w Muzeum Woldenberczyków...


  W dniu 8 marca 2014 r. członkowie RTHZW oraz Koła Regionalnego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu wzięli udział w otwarciu Regionalnej Izby Pamięci w Człopie. Odwiedzili również Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie (Muzeum Oflagu II C Woldenberg). Na zbiory muzeum składają się m.in. oryginały znaczków poczty obozowej, drzeworyty, rzeźby, rękopisy i maszynopisy, zdjęcia, dyplomy, rozkazy polskiej i niemieckiej komendantury obozowej, identyfikatory, obozowe środki płatnicze, maski teatralne, przedmioty codziennego użytku, obrazy, grafika oraz projekty architektoniczne.Członkowie Koła Regionalnego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu.


Członkowie RTHZW, od prawej: mgr Wawrzyniec Tarka, mgr Piotr Starzyński, mgr Dariusz Baniowski, dr Przemysław Bartosik.
Dodano: 09-03-2014

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2017
Projekt i wykonanie: