Aktualności:

Dzieje parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu
  Prezes RTHZW Przemysław Bartosik bierze udział w pracach nad projektem popularno-naukowym o dziejach najnowszych parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu. Książka ukaże się na jesieni 2009 r.
Dodano: 26-04-2009

Spojrzenia Regionalne Nr 3

  Do rąk czytelników trafił trzeci numer "Spojrzeń Regionalnych", które od 2006 r. są promocją naukowej działalności Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. Istotą publikacji jest przede wszystkim zachęcanie młodzieży do szukania naukowych źródeł, z których wynika wiedza o dziejach Ziemi Wałeckiej. W najnowszym numerze swoje publikacje zamieścili: Martyna Majer - "Szkic historyczny wsi Martew", Karol Greliński - "Kościoły i kaplice Ziemi Wałeckiej cz. II", Sylwester Brzęczkowski - "Żydzi na Ziemi Wałeckiej (XVI-XX w.), Krzysztof Drapiński - "Dzieje konfliktów zbrojnych i aktów przemocy na Ziemi Wałeckiej (X-XX w.), Marcin Ossowski - "Rozminowanie Wałcza po 1945 r. (przyczynek do problematyki)", Paweł Ryder - "Ziemia Wałecka w "Amts-Blacie" z 1905 r.", Przemysław Bartosik - "Audycje Radiowęzła Terenowego w Wałczu". W dziale "sylwetki" zaprezentowano postać dr. Zygmunta Moczyńskiego.

Dodano: 22-04-2009

Promocja książki

  28 lutego 2009 r. w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się promocja książki autorstwa Sławomira Klonowskiego pt. "Niezależne Samorządne Związki Zawodowe "Solidarność" w Wałczu w latach 1980-1989". Organizatorem spotkania było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej, do którego należy autor. Sławomir Klonowski jest magistrem historii, pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Wojciecha Polaka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest autorem kilku artykułów publikowanych w prasie regionalnej. W promocji książki uczestniczyło wielu mieszkańców Wałcza. Niektórzy z uczestników dzielili się swymi doświadczeniami i przeżyciami z lat działalności w niezależnych związkach.

  Książkę można nabyć w Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury.

Dodano: 03-03-2009

Monografia Wałcza

  W dniu 22 grudnia 2008 roku w wałeckim magistracie dokonano podsumowania wydanego ostatnio „Zarysu historii Wałcza w latach 1945-2005”. Autorom oraz osobom, które przyczyniły się do przygotowania i wydania publikacji podziękował burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek. Od stycznia br. w ramach promocji książki organizowane będą spotkania autorskie.

"Zarys historii Wałcza w latach 1945-2005". Praca zbiorowa pod red. Bogusława Gałki

Zespół autorski: Jan Arski, Przemysław Bartosik, Ludwik Bąk, Marian Bobelak, Zbigniew Drobny, Bożena Dymarczyk, Bogusław Gałka, Roman Gniot, Marek Kornet, Leszek Jóźwik, Janusz Napiórkowski, Janusz Minkowski, Zuzanna Przeworska, Stanisław Żelaźniewicz

Dodano: 03-01-2009

Dziewięćdziesiąta rocznica uzyskania Niepodległości

  11 listopada 2008 r. pod patronatem Starosty Wałeckiego odbyły się Jubileuszowe Uroczystości 90-tej rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości. W oprawie wielu pocztów sztandarowych i służb mundurowych oraz wojskowej orkiestry w kościele pw św. Mikołaja odprawiona została koncelebrowana Msza św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. Prałat R. Kunicki.

swieto


  Stamtąd wielu zgromadzonych członków władz samorządowych, kombatantów i mieszkańców miasta udało się na caprztyk pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W okolicznościowym wystąpieniu starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz zwrócił uwagę, że to dzięki sile narodu który oparł się złowrogim mocarstwom po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapę Europy jako niezależne, suwerenne Państwo. Nikt tej niepodległości Polsce nie podarował; granice wskrzeszonej Ojczyzny naród musiał wyznaczać bagnetem - podkreślił. To patriotyzm i Ojczyzna są tymi wartościami, dla których warto żyć.
  Po symbolicznym apelu pamięci i honorowej salwie zgromadzeni złożyli pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Były kwiaty od władz samorządowych powiatu i miasta, wałeckiego posła Pawła Suskiego, od wielu firm i instytucji, szkół, organizacji kombatanckich i pozarządowych. Kwiaty złożyła też delegacja Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej – prezes Przemysław Bartosik i Wojciech Kulesza.

 

Dodano: 15-11-2008

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: