Ogłoszenia , Komunikaty , Zapowiedzi:

II Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu


mgr Waldemar Rogulski


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU
i
dr Przemysław Bartosik

PREZES REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ZIEMI WAŁECKIEJ, KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

mają zaszczyt zaprosić na

II Regionalną Konferencję Naukową w Wałczu

organizowaną pod hasłem

„Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”

Miejsce: Aula szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu

Termin: 17 październik 2014 r. (piątek, g. 13.00)


PROGRAM KONFERENCJI

GODZ. 13.00 – Wprowadzenie (dr Przemysław Bartosik)

GODZ. 13.10-13.50 – Wygłoszenie referatów

Godz. 13.10-13.50 dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN Wrocław) – Dwa oblicza historii

GODZ. 13.50-14.00 – Przerwa na kawę

GODZ. 14.00-16.40 – Wygłoszenie referatów

Godz. 14.00-14.20 mgr Magdalena Krawczyk – Jubileusz 700-lecia miasta Wałcz

Godz. 14.20-14.40 Robert Kraszczuk – Grodzisko i osadnictwo w dobie średniowiecza nad jez. Bytyń Wielki

Godz. 14.40-15.00 mgr Marek Lewandowski – Wpływ polityki germanizacyjnej na losy „Aten Wałeckich” na przykładzie działalności dr Zygmunta Moczyńskiego

Godz. 15.00-15.20 Piotr Kozłowski – Jastrowie w latach 1900-1945 w zbiorach honorowej obywatelki Jastrowia Edeltraud Nagel

Godz. 15.20-15.40 dr Janusz Minkowski – Problemy budownictwa mieszkaniowego i ich rozwiązywanie po II wojnie światowej

Godz. 15.40-16.00 mgr Jarosław Ciechanowicz – Emigracja ludności z terenów Pomorza Zachodniego (w tym obecnego powiatu wałeckiego) na przełomie XIX i XX wieku

Godz. 16.00-16.20 mgr Jarosław Lemański – Pociąg specjalny „Steiermark” w Wałczu

Godz. 16.20-16.40 mgr Marek Syrnyk – UB wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie wałeckim w latach 1948-1950

GODZ. 16.40-17.00 – Panel dyskusyjny. Podsumowanie i zakończenie konferencji (mgr Jarosław Lemański)

I Regionalna Konferencja Naukowa


mgr Waldemar Rogulski

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU
i
dr Przemysław Bartosik

PREZES REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ZIEMI WAŁECKIEJ, KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

mają zaszczyt zaprosić na

I Regionalną Konferencję Naukową w Wałczu

organizowaną pod hasłem

„Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”

Miejsce: Aula szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu

Termin: 15 listopad 2013 r. (piątek, g. 13.00)


PROGRAM KONFERENCJI

GODZ. 13.00 – Wprowadzenie (dr Przemysław Bartosik)

GODZ. 13.10-14.10 – Wygłoszenie referatów

 Godz. 13.10-13.25 Robert Kraszczuk – Ziemia wałecka w epoce żelaza

 Godz. 13.25-13.40 mgr Marek Fijałkowski – Z dziejów zamku drahimskiego

 Godz. 13.40-13.55 Piotr Kozłowski – Rzecz o Michale Krzysztofie Hanowie z Samborska

 Godz. 13.55-14.10 mgr Jarosław Ciechanowicz – Akiwa Eger – obrazy z życia ludności żydowskiej w Mirosławcu

 Godz. 14.10-14.25 mgr inż. Zbigniew Augustyniak – Kapliczki powiatu wałeckiego

GODZ. 14.25-14.35 – Przerwa na kawę

GODZ. 14.35-16.05 – Wygłoszenie referatów

 Godz. 14.35-14.50 mgr Sebastian Tymecki – Wybrane zagadnienia dotyczące ziemi wałeckiej w świetle wspomnień byłych mieszkańców regionu

 Godz. 14.50-15.05 Wojciech Olek – Uzbrojenie fortyfikacji Wału Pomorskiego

 Godz. 15.05-15.20 mgr Jarosław Lemański – Pancerze Pozycji Pomorskiej

 Godz. 15.20-15.35 mgr Bogdan Dankowski – Funkcje poznawcze i edukacyjne Skansenu „Grupa Warowna Cegielnia” w Wałczu

 Godz. 15.35-15.50 dr Janusz Minkowski – Początki osadnictwa w Wałczu i powiecie wałeckim po II wojnie światowej

 Godz. 15.50-16.05 ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – Stan badań nad obecnością Salezjanów w Skrzatuszu

GODZ. 16.05-16.15 – Przerwa na kawę

GODZ. 16.15-17.45 – Wygłoszenie referatów

 Godz. 16.15-16.30 dr Bogusław Gałka – Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu w latach 2002-2012

Godz. 16.30-16.45 Wojciech Kulesza – Tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa w wałeckiej kulturze

 Godz. 16.45-17.00 mgr Marek Syrnyk – Sprawa obiektowa „Ideowcy”

 Godz. 17.00-17.15 mgr Wawrzyniec Tarka – Z dziejów ruchu ludowego w Wałczu po II wojnie światowej

 Godz. 17.15-17.30 mgr Magdalena Krawczyk – Wybory prezydenckie w Wałczu w latach 1995-2005

 Godz. 17.30-17.45 mgr Piotr Starzyński – Ks. Walerian Głowacz z Wałcza

GODZ. 17.45-18.15 – Panel dyskusyjny. Podsumowanie i zakończenie konferencji (mgr Jarosław Lemański)

Wydawnictwo

 

Wydawnictwo

 

Zarząd RTHZW rozpoczyna gromadzenie artykułów do 5 tomu

"Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej".

Niepublikowane materiały proszę przesyłać na adres RTHZW

 do końca października 2013 r.


Promocja książki

PROMOCJA KSIĄŻKI


Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej
przy współpracy Wałeckiego Centrum Kultury zaprasza
w dniu 15 lutego 2013 r. (piątek – czytelnia WCK)
o godz. 16³º na promocję 4 numeru opracowania pt.

„Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”


ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Katalog zbiorów ziemi wałeckiej i okolic (cz. II). Epoka brązu

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Jezuici i ich działalność na ziemi wałeckiej w latach 1665–1780

KRYSTIAN CHYRKOWSKI, MARCIN HLEBIONEK – Wykaz posiadłości ziemskich z powiatu wałeckiego w latach siedemdziesiątych XVIII w.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Wybrane zagadnienia z dziejów Mirosławca (XVIII/XIX w.) w świetle badań Ernesta Berga

KRZYSZTOF BARTOSIK – Sytuacja militarna powiatu wałeckiego przed 1945 r.

ANNA DYKER – Działalność Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu w pierwszych latach po II wojnie światowej

IGOR HAŁAGIDA, JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB – Ukraiński zakonnik greckokatolicki o. Arseniusz (Antoni) Kulibaba OSBM i jego posługa w parafiach rzymskokatolickich w Pile oraz Wałczu

JACEK CZAIŃSKI – Działalność sądów w okresie stalinowskim na przykładzie Sądu Powiatowego w Wałczu

WAWRZYNIEC TARKA – VII Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Wałczu z 3 maja 1959 r.

JAROSŁAW LEMAŃSKI, PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawa obiektowa o kryptonimie „REJON II” – kontrwywiadowcze „zabezpieczenie” powiatu wałeckiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1973-1975

WOJCIECH KULESZA – Pomnik Jana Pawła II nad jez. Krępskim Średnim na ziemi wałeckiej w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa

MAGDALENA KRAWCZYK – Sytuacja społeczno-polityczna Wałcza w latach 1980-1982

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sytuacja społeczno-polityczna w Mirosławcu w okresie stanu wojennego (1981-83) – w świetle dokumentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Donosy rezydenta PUBP w Wałczu o ps. „Maciej” z 1945 r.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawa ks. Konrada Pickmeiera z Marcinkowic

RECENZJE

ANDRZEJ KOKOWSKI – Robert Kraszczuk, Ziemia zapomniana. Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze, Wałcz 2011

BOGUSŁAW GAŁKA – Przemysław Bartosik, Szkice do dziejów Człopy i okolic, Człopa 201

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Zarząd RTHZW rozpoczyna gromadzenie artykułów do 4 numeru
"Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej".
Zapraszamy do współpracy i nadsyłania niepublikowanych materiałów
na adres RTHZW do końca października 2012 r.

1  2  3  4  5  6  7  8  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: