Ogłoszenia , Komunikaty , Zapowiedzi:

"Spojrzenia regionalne" nr 3
W przygotowaniu jest kolejny - trzeci numer "Spojrzeń regionalnych". Opracowywane są artykuły o interesującej treści, źródła, zaprezentowane zostaną sylwetki osób związanych z popularnym "Kazikiem" (Zespół Szkół nr 1 w Wałczu). Wydawnictwo będzie dostępne w przyszłym roku.

spotkanie autorskie

 

W dniu 4 czerwca o godz. 12.00 w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu odbędzie się spotkanie autorskie z dr Bogusławem Gałką.
Tematyka spotkania dotyczyć będzie "Ciekawostek z historii Wałcza".


W sprawie publikacji

 

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej zaprasza członków klubu do współpracy przy redagowaniu opracowania popularno-naukowego.

Publikacja dotyczyć będzie zagadnień związanych z naszym regionem. Przewidujemy zamieszczenie artykułów, źródeł historycznych oraz relacji i wspomnień. Uwagi i pomysły badawcze proszę kierować mailem bądź osobiście w siedzibie klubu w terminie do końca maja 2008 r. W czerwcu nastąpi zatwierdzenie projektów do realizacji.

Zarząd RTHZW


Publikacje

W siedzibie RTHZW są do nabycia następujące opracowania:

- Spojrzenia Regionalne Nr 1. Wałcz 2007 – 5 zł
- Spojrzenia Regionalne Nr 2. Wałcz 2008 – 10 zł


NSZZ "S" w Wałczu w latach 1980-89

Komunikat

Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej przygotowuje wydanie w IV kw. br. drukiem opracowania mgr Sławomira Klonowskiego pt. "NSZZ Solidarność w Wałczu w latach 1980-89". Oprócz opartego na dokumentach tekstu i wielu ilustracji z tamtego okresu - opracowanie to wzbogacone będzie o obszerny rozdział wspomnień członków związku - zarówno organizatorów i osób funkcyjnych jak i członków szeregowych. Zwracamy się więc do wszystkich osób chcących podzielić się nieznanymi ciekawymi, zapamiętanymi zdarzeniami i własnymi przeżyciami o przesyłanie w terminie do 30 września br. tekstów do książki o wielkości max. 1 strona A-4 na adres:
Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej
Zespół Szkół nr 1 - Biblioteka Szkolna
ul. Kilińszczaków 59
78 - 600 Wałcz  
lub na adres internetowy autora:
s.klonowski@interia.pl


1  2  3  4  5  6  7  8  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: